Koulutus ammattilaisille

  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) koordinoi rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa. Eräs keskeinen tavoite on vahvistaa ongelmapelaamista työssään kohtaavan henkilöstön osaamista.
  • Alan koulutuksen tuottamista ja valtakunnallista järjestämistä koordinoi THL:n toimeksiannosta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske).
  • Lisätietoa peliongelmia käsittelevistä verkkokursseista löytyy THL:n Pelihaitat-sivuston Koulutus-osiosta.
  • Keväällä 2017 tarjolla ilmaista Työelämä pelissä -koulutusta Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. Koulutuksen teemoina rahapeliongelman tunnistaminen, puheeksiotto sekä rahapelihaittojen ehkäiseminen työyhteisössä. Lisätietoja tästä.