Digipelaaja, läheinen tai ammattilainen, vastaa Restart-hankkeen kyselyyn!

Kehitämme Restart -ohjelmaa oman pelaamisensa ongelmalliseksi tai haitalliseksi kokeville tietokone, konsoli- ja mobiilipelejä pelaaville ja haluamme kuulla sinun ajatuksiasi.

Meille on tärkeää tietää millaista tukea ohjelman tulevat käyttäjät haluavat ja tarvitsevat. Siitä haluamme kuulla heitä itseään, heidän läheisiään ja auttamistyön ammattilaisia, jotka kohtaavat pelihaittoja. Olemme kiinnostuneet kuulemaan  myös peliharrastajien näkemyksiä siitä, miten lähestyä hankkeen kohderyhmää leimaamatta harrastusta tai harrastajia.

Käytämme näitä vastauksia avuksi ohjelman suunnittelussa. Vastauksia saatetaan käyttää myös tieteellisessä tutkimuksessa, ja tutkijat tai opinnäytetyöntekijät voivat hakea Peluurilta tutkimuslupaa aineiston käyttöön.

Kyselyssä ei kysytä vastaajien henkilötietoja, ja avoimista vastauksista poistetaan kaikki tunnistamisen mahdollistavat tekijät ennen aineiston luovutusta. Täyttämällä lomakkeen annan lupani siihen, että antamiani tietoja voidaan käyttää kehittämiseen ja tutkimukseen.

Pääset vastaamaan Restartin kyselyyn täältä

Lue lisää Restartista täältä