Ehdotus uudeksi arpajaislaiksi on lausuntokierroksella

Pakollinen tunnistautuminen tulossa hajasijoitettuihin peliautomaatteihin

Lakiehdotuksessa esitetään pelaajan pakollista tunnistautumista, joka koskee hajasijoitettuja rahapeliautomaatteja esimerkiksi kaupoissa huoltoasemilla ja kioskeilla. Veikkauksen omissa pelisaleissa pelaaminen ilman tunnistautumista olisi edelleen mahdollista. Uudistus astuisi voimaan vuoden 2021 alussa. Myös Peluurilta ja muilta pelihaittatoimijoilta on pyydetty lausuntoa uudesta arpajaislaista 10.8.2018 mennessä.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää ja ehkäistä rahapelihaittoja. Lakimuutoksen vaikutuksia pelihaittoihin on tarkoitus seurata. Vaikuttavuuden arvioinnin perusteella päätetään myöhemmin, laajennetaanko pakollinen tunnistautuminen myös pelisaleihin.

Uusia työkaluja pelaamisen hallintaan tulossa myöhemmin

Pakollisen tunnistautumisen myötä pelaajalle voidaan tarjota uusia työkaluja pelaamisen hallintaan. Uudessa lakiehdotuksessa ei konkreettisia keinoja ole esitetty, vaan niistä säädetään tarkemmin asetuksilla pakollisen tunnistautumisen voimaanastumisen jälkeen.

Tehokkaat pelaamisen hallinnan keinot ovat tärkeä osa pelihaittojen ehkäisyä

Syksyllä 2017 Ministeri Saarikolle luovutettiin asiantuntijatyöryhmän raportti, jossa toivottiin haittojen ehkäisyn näkökulman vahvistamista arpajaislain uudistamisen toisessa vaiheessa. Mediassa keskusteltiin vilkkaasti rahapeliautomaattien toiminnasta, sijoittelusta ja pakollisesta tunnistautumisesta.

Tuolloin myös Rahapelihaittaviestijöiden viestintäverkosto peräänkuulutti tehokkaampia keinoja pelaamisen hallintaan. Näitä ovat pakollisen tunnistautumisen lisäksi pakolliset tappiorajat sekä mahdollisuus estää oma pelaaminen kokonaan. Lisäksi pelaajalle tulisi tarjota aktiivisesti pelaamisen hallinnan työkaluja ja tietoa omasta pelikulutuksestaan.

Lue myös:

Pelirajat’on yhteenveto: Mistä uudessa arpajaislakiehdotuksessa on kyse? Lue tiivistelmä ja kerro oma näkökulmasi

Sisäministeriön tiedote: Raha-automaattipelaamisen pakollista tunnistautumista koskeva esitys lausunnolle

Sisämininisteriön Arpajaislain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke

Syksyn 2017 mediakeskustelua rahapelihaitoista:
Pelikoneet, lainsäädäntö ja pelaajien syrjäytyminen korostetusti esillä syksyn mediakeskustelussa

Rahapelihaittojen viestintäverkosto peräänkuuluttaa tehokkaampien keinojen käyttöönottoa pelihaittojen vähentämiseksi