Ilmoittautuminen menossa! Pelikuntoutuskurssi Jyväskylässä

Sovatek-säätiön pelikuntoutuskurssi 2019

 • Pelikuntoutuskurssi on puoli vuotta kestävä kuntoutusohjelma, joka koostuu ammattilaisilta saatavasta ohjauksesta, vertaistuesta, läheisten tukemisesta ja heiltä saatavasta tuesta sekä kuntoutujan itsenäisestä työskentelystä.
 • Kurssi rakentuu neljästä intensiivijaksosta sekä jaksojen välisestä säännöllisestä työskentelystä. Prosessin kokonaiskestoaika on 6 kk.
 • Kurssi on suunnattu aikuisille (yli 18v.)

Pelikuntoutuskurssin tavoitteet

 • Arvioida pelaamisen aiheuttamia haittoja ja hankaluuksia elämässä
 • Selkiyttää pelaamiseen liittyvää ajattelua, tunteita ja käyttäytymistä
 • Oppia itsehallintataitoja ja tunnistaa pelaamiseen liittyviä riskitekijöitä
 • Oppia toisten kokemuksista vertaistuen avulla
 • Löytää elämäntapoja tervehdyttäviä toimintoja pelaamisen tilalle
 • Ymmärtää läheisten merkitys ja näkökulmat

Kuntoutuskurssin toteutus

 • Kurssille pyrkivät haastatellaan ennen valintaa
 • Läheisillä on mahdollisuus osallistua yhteen lähijaksoon
 • Kurssin intensiivipäivät rakentuvat luennoista, ryhmätyöskentelystä, henkilökohtaisista- ja
 • perhehaastatteluista
 • Kurssilaiset saavat tukea ohjaajilta lähijaksojen välillä
 • Kurssin koko on 8 -10 osallistujaa
 • Intensiivijaksolla kurssipäivät ovat klo 8 - 16

Kurssin kokonaishinta on 2 200 euroa + matkat. Majoituksesta neuvoteltava kurssiajankohta ja kurssipaikkakohtaisesti. Kurssimaksu ei koske jyväskyläläisiä.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3 viikkoa ennen kurssin alkua.

Kurssiajankohdat

 • Jakso 1: 26. - 28.4.2019
 • Jakso 2: 18. - 19.5.2019
 • Jakso 3: 29. - 30.6.2019
 • Jakso 4: 31.8. - 1.9.2019

Tiedustelut

Anne-Maria Perttula p. 040 559 8194

Sovatek-säätiö
Päihdepalvelukeskus
Keskussairaalantie 20 B
40620 Jyväskylä

Tulostettava pdf -esite alla