Kooste Peluurin verkkosivustoa koskevasta kyselystä

Kyselyn toteutus

 • Kysely julkaistiin Peluurin nettisivuilla 10.12.2015. Kooste on tehty aikaväliltä 10.12.2015 - 27.7.2017.
 • Kyselyn toteutus liittyy Peluurin nettisivu-uudistuksen arviointiin. Nettisivut uudistettiin vuoden 2014 aikana. Uudistamistyön lähtökohtina olivat useat parannustarpeet. Oli tarvetta saada sivusto aiempaa selkeämmäksi ja kävijöitä paremmin palvelevaksi, tiedoltaan ajantasaiseksi, vuorovaikutteiseksi, mobiilikäytettäväksi sekä uuden visuaalisen ilmeen ja uusien pääviestien mukaiseksi. Onnistuneeksi kokonaisuudeksi, joka houkuttelee tutustumaan sisältöön. Sivuston rakenne ryhmiteltiin selkeämmin pelaajien, läheisten ja ammattilaisten osioihin sekä tietopankkiin. Tiedon löytymistä ja sivuilla navigoimista helpotettiin ja sivuston sisältöä päivitettiin.
 • Kooste kattaa 615 vastausta, kysely on avattu 1866 kertaa ilman vastaamista


Tuloksia

Keskiarvo nettisivuston eri osioista kouluarvosanana (4 - 10)

Keskiarvo eri väittämistä (asteikko 0 - 5)

Nettisivujen parhaaksi anniksi koetaan:

 • Tieto
 • Sivujen tarjoama apu pelureille
 • Oman pelaamisen arviointi; pelikäyttäytymisen seuraaminen; se, että sivut auttavat huomaamaan oman pelaamisen tulleen ongelmaksi
 • Vinkit, harjoitustehtävät, tietoiskut
 • Läheisten huomioiminen
 • Monipuolisuus, selkeys ja käyttövarmuus

Seuraavia vastaajien antamia kehittämisajatuksia sisällön suhteen harkitaan toteutettaviksi:

 • Peliriippuvuuden hoitoprosessien avaaminen
 • Kokemuksellinen tieto
 • Sivustolle sisältöä useammilla kielillä, puhutussa muodossa.

 

Kiitos vastauksistanne! Keräämme edelleen palautetta, eli kerro oma mielipiteesi vastaamalla kyselyyn täältä!