Merkittävä lisäpanostus rahapeliongelmaisten auttamiseen

Peliongelmaan suunnattujen tuki- ja hoitopalveluiden kokonaisuus harppaa vuodenvaihteessa ison askeleen eteenpäin, kun Peluurin palvelukokonaisuuden rahoitus kasvaa. Vuonna 2017 aloittava Fintoton, Veikkauksen ja RAY:n rahapelitoiminnat yhdistävä uusi rahapeliyhtiö (Veikkaus) tulee rahoittamaan lähes miljoonalla eurolla palveluita, jotka auttavat rahapeleistä haittaa kokevia henkilöitä.

– Kasvatamme rahoitusta, koska haluamme tarjota Peluurin kautta apua tarvitseville työkaluja ja tukea pelaamisen hallintaan, korostaa uuden peliyhtiön vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta.

Peluuri tarjoaa ammatillista tukea, vertaistukea ja oma-apuvälineitä puhelimen ja sähköisten palveluiden välityksellä erilaisiin pelaamisesta aiheutuviin haittoihin. Peluuri palvelee liikaa pelaavia, heidän läheisiään sekä pelihaittoja työssään kohtaavia. Kaikki palvelut ovat käyttäjille maksuttomia ja valtakunnallisia. Peluuria hallinnoivat A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto.

Valmiudet vastata kasvavaan palveluiden kysyntään paranevat merkittävästi

Tärkeimmät lisärahoituksen mahdollistamat muutokset ovat verkkopohjaisen Peli poikki -ohjelman vakiinnuttaminen sekä uuden itseapuohjelman tuominen palveluvalikoimaan. Lisäksi muun muassa chat –palvelun aukioloaikoja laajennetaan.

Peluurin kehittämispäällikkö Mari Pajula tietää lisärahan ohjautuvan tärkeään työhön. 

– Nykyresurssein Peli poikki -ohjelman on voinut suorittaa loppuun vuosittain noin 150 pelaajaa. Palveluun on kuitenkin jatkuva, resurssien puutteesta johtuva jono, joka on ollut pahimmillaan useita kuukausia pitkä. Lisärahan turvin voimme palkata ohjelmaan lisää työntekijöitä ja nopeuttaa avun saantia. Pelaaja on saattanut tuskailla ongelman vuoksi vuosia, joten avunsaanti ei saa viivästyä, kun hän vihdoin hakee apua.  Kasvavilla resursseilla pystymme auttamaan huomattavaa osaa avuntarvitsijoista ja vastaamaan kasvavaan palveluiden kysyntään sähköisellä puolella, intoilee Pajula.

Peli poikki on kahdeksan viikon pituinen ohjelma, joka koostuu viikoittaisista itsetyöskentelyosioista sekä puhelinkeskusteluista Peluurin työntekijän kanssa. Peli poikki -ohjelma on toiminut osana Peluuria vuodesta 2007, aluksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sittemmin THL:n rahoituksella. Palvelun jatkuvuuden turvaaminen on ollut pitkä prosessi, sillä kehittämisvaiheen päätyttyä rahoituskanavaa ei ole tahtonut löytää. Nyt Peli poikki -ohjelma siirtyy osaksi Peluurin muuta palveluvalikkoa ja peliyhtiörahoitteista kokonaisuutta. Ohjelman suosio on ollut valtava alusta asti. Asiakkaita on ollut palvelussa jonoksi asti koko toiminnan ajan ja ohjelman vaikutuksista on paljon positiivista tutkimusnäyttöä. Jatkossa avun saantia pystytään nopeuttamaan.

Tästä on hyvä jatkaa Peluurin työtä pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

 

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Mari Pajula, Peluuri, puh. +358 40 7608 507

Peli poikki -ohjelmaan hakeutuminen: www.pelipoikki.fi