Pelikonepelaaminen kaupoissa ja kioskeissa aiheuttaa edelleen valtaosan Peluurin yhteydenotoista

Peluurin tilastojen mukaan peliongelmia esiintyy yhtä paljon sekä verkossa että pelipisteillä

Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikosken mielestä (esim. Itä-Savo 27.11., Etelä-Saimaa 26.11.; TS 23.11.) viimeaikaisessa julkisessa keskustelussa on kiinnitetty liian vähän huomiota lisääntyneeseen verkossa pelaamiseen. Kirjoituksessa viitattiin Peluurin tilastoihin, joiden perusteella verkkopelaamisen osuus pelihaitoista on lisääntynyt.

Peluurin tilastoista piirtyy kuitenkin tätä havaintoa monipuolisempi kuva rahapeliongelmiin liittyvästä avun hakemisesta.

Peluurin keskeiset havainnot verkko- ja pelipistepelaajista viimeisen kahden vuoden ajalta (1.1.2016 – 23.11.2017)

  • Vaikka verkossa pelaavien määrä on kasvanut, aiheuttaa raha-automaattipelaaminen edelleen valtaosan Peluurin yhteydenotoista.
  • Pelihaittojen ehkäisyssä olisi syytä huomioida, että erityyppisiä pelejä pelataan myös sekaisin, ja verkossa pelataan sekä kotimaisia että ulkomaisia pelejä.
  • Verkossa pelaavalla näyttää olevan eri profiili kuin peliautomaatteja pelaavilla: velkaantuminen on nettipelaajilla yleisempää, kun taas ns. kivijalkapelaaminen rahoitetaan nettipelejä useammin eläkkeellä tai sosiaalietuudella.

Peluurin auttava puhelin ja chat: verkko- ja pelipistepelaamisen ongelmat tasoissa

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin rahapelaajien yhteydenotoissa nettipelaaminen ja pelipisteillä ensisijaisesti ongelmia aiheuttava rahapelaaminen ovat lähes tasan (netti 716, pelipisteet 718, tasaisesti molemmissa 183).

Taulukko 1: Peluuriin tulleet rahapelaajien yhteydenotot 1.1.2016 - 23.11.2017, pelaamisen kanava
 

Pelaamisympäristö

Rahapelaajien yhteydenottoja

Osuus

Pelipiste

718

35 %

Netti

716

35 %

Tasaisesti molemmissa

183

9 %

Ei tietoa

413

20 %

Yhteensä

2030

100 %

Yli puolet Peluurissa kirjatuista ongelmista koskevat rahapeliautomaatteja

Kirjaamme ylös myös ensisijaisen ongelmia aiheuttavan pelin, mikäli se mainitaan ja asiakas sitä erityisesti painottaa. Yli puolet sellaisista rahapelaajien yhteydenotoista, joissa ongelmia aiheuttava peli ja peliympäristö on tullut ilmi, koskee rahapeliautomaattien pelaamista kivijalassa. Seuraavaksi yleisimmät ongelmia aiheuttavat pelimuodot ovat rahapeliautomaatit netissä, kasinopöytäpelit ja pokeri netissä sekä vedonlyönti netissä.

Taulukko 2: Ensisijainen ongelmia aiheuttava pelimuoto. Peluuriin tulleet rahapelaajien yhteydenotot 1.1.2016 – 23.11.2017.
 

Pelimuoto ja -ympäristö

Rahapelaajien yhteydenottoja

Osuus

Rahapeliautomaatit pelipisteissä

503

54 %

Rahapeliautomaatit netissä

146

16 %

Kasinopöytäpelit ja pokeri netissä

77

8 %

Vedonlyönti netissä

64

7 %

Rahapeliautomaatit tasaisesti molemmissa

52

6 %

Muut pelit pelipisteissä*

37

4 %

Muut pelit netissä**

34

4 %

Muut pelit tasaisesti molemmissa***

25

3 %

Yhteensä

938

100 %

* Hitaat numeroarvontapelit (esim. Lotto, Eurojackpot, Keno), arvat, hevospelit, kasinopöytäpelit, pokeri

** Hitaat numeroarvontapelit (esim. Lotto, Eurojackpot, Keno), nopeat numeroarvontapelit (esim. eBingo, Pore, Syke), arvat, hevospelit
***  Hitaat numeroarvontapelit (esim. Lotto, Eurojackpot, Keno), nopeat numeroarvontapelit (esim. eBingo, Pore, Syke), arvat, hevospelit, kasinopöytäpelit, pokeri

Mitä selkeitä eroja Peluurin yhteyttä ottavilla nettipelaajilla ja pelipistepelaajilla on?

1. Netissä pelaavat ovat nuorempia: netissä ensisijaisesti pelaavista 84 % on alle 44-vuotiaita, pelipistepelaajien osalta luku on 57 %.

2. Nettipelaajat ovat huomattavasti useammin ja vakavammin velkaantuneita. Nettipelaajista 22% on yli 10 000 euroa rahapelaamisen aiheuttamaa velkaa, pelipistepelaajista yli 10 000 euroa pelivelkaa on noin 4 %:lla. 24 % nettipelaajista on menettänyt luottotietonsa, pelipistepelaajien osalta luku on 11 %.

3. Pelaamista rahoitetaan monella tulonlähteellä. Nettipelaajat rahoittavat pelaamistaan useammin työtuloillaan (75 %, kun pelipistepelaajilla 48 %) ja lainarahalla (62 %, kun pelipistepelaajista 25 %).

4. Pelipistepelaajat rahoittavat pelaamistaan useammin eläkkeellään (27 %, kun nettipelaajista 4 %) ja muilla sosiaalietuuksilla (25 %, kun nettipelaajista 18 %).

Nettipelaajista vain 350 kohdalle on onnistuttu saamaan selville peliyhtiö: 59 % sanoo pelaavansa tasaisesti sekä kotimaisilla että ulkomaisilla yhtiöillä, 23 % ensisijaisesti ulkomaisilla yhtiöillä ja 18 % ensisijaisesti kotimaisella yhtiöllä.

Vaikka nettipelaaminen on viime vuosien aikana yleistynyt myös Peluurin yhteydenotoissa, ei tule jättää huomiotta pelipisteissä pelattavien rahapeliautomaattien suurta osuutta ongelmien takana. Samaan aikaan on tärkeää kiinnittää huomiota netissä tapahtuvaan ongelmalliseen pelaamiseen.

Lue lisää:

Työryhmä: Rahapelihaittojen ennaltaehkäisyä pitää vahvistaa arpajaislain uudistuksessa: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-rahapelihaittojen-enn...

Aamulehti: Pääkirjoitus 25.11.2017: Uhkapelit pois baareista – rahapeleille oikea paikka ovat valvotut kasinot ja pelisalit https://www.aamulehti.fi/paakirjoitukset/uhkapelit-pois-baareista-rahape...

Lisätiedot:

Markus Sjöholm, asiakastyön koordinaattori, Peluuri, puh. 0400 346 565
Maria Heiskanen, tutkija, Peliklinikka, puh. 040 6811082