Tiltin Perheklubi käynnistyy 14.9.2017 Helsingissä - vertaisryhmästä tukea pelaajille ja läheisille

Pelaamisen haittoihin keskittyvä tieto- ja tukipiste Tiltti aloittaa Perheklubi-toiminnan. Kyseessä on rahapelaajille ja heidän lähipiirilleen tarkoitettu vertaistuellinen ryhmä ongelmallisesta pelaamisesta aiheutuvien haittojen käsittelyyn. Perheklubiin ovat tervetulleita pelaajat, puolisot, lapset, vanhemmat, sisarukset, muut sukulaiset, ystävät ja työtoverit, yksin tai yhdessä. Lähtökohtana on, että ryhmään osallistutaan oman itsen vuoksi.

Perheklubi muodostuu samankaltaisia kokemuksia jakavista ihmisistä ja koulutetusta tukiohjaajasta. Vertaisryhmässä pohditaan ja käsitellään erilaisten teemojen kautta ongelmallisen pelaamisen moninaisia vaikutuksia. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja nimettömyyteen.

Aika: Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 14.9 to klo. 17.30 - 19. Sen jälkeen tapaamiset jatkuvat joka toinen torstai samaan kellonaikaan. Mukana voi olla itselleen sopivan ajanjakson.

Paikka: Tieto- ja tukipiste Tiltti, Siltasaarenkatu 12 C, 6.krs, 00530 Helsinki. Kulku Paasivuorenkadun sisäänkäynnistä.

Lisätiedot: Perheklubiin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä tukiohjaajiin: