MISTÄ TIETÄÄ,
ETTÄ HARRASTUS
ON LÄHTENYT
LAPASESTA?

Vertaispuhelin tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia entisen ongelmapelaajan (6 hlö) tai ongelmapelaamisesta kärsineen läheisen (4 hlö) kanssa.

Vertaiset haluavat auttaa ongelmallisesti pelaavia sekä heidän läheisiään löytämään toimivia ratkaisuja tilanteeseensa keskustelemalla ja kuuntelemalla, tukemalla sekä ajatuksia ja omakohtaisia kokemuksiaan vaihtamalla.

Samantyyppisiä asioita kokeneen vertaisen kanssa keskustelu näyttää saamamme palautteen mukaan helpottaneen monen tilannetta:

”Puhelu auttoi huomattavasti. Vertaisen kanssa keskustelu sysäsi liikkeelle”

”Sain hyviä vinkkejä, oltiin samalla aallonpituudella”

”Puhelu antoi uskoa ja luottamusta: en ole yksin ja tästäkin voin selviytyä”

”Puhelut antoivat tosi paljon, ei mitään huonoa sanottavaa”

Vertaispuhelimen pelaajat (6 hlö)

 • eri ikäisiä entisiä ongelmapelaajia, miehiä ja naisia.
 • oma pelaaminen on ollut jo pidempään hallinnassa.
 • Rahapelaaminen aiheutti eri vertaisille erilaisia seurauksia ja myös pelaamisesta vapautumisen keinot vaihtelivat.
 • Sujuva keskustelu pelaajavertaisen kanssa on mahdollista myös ruotsiksi.

Vertaispuhelimen läheiset (4 hlö)

 • Eri ikäisiä rahapelaajien puolisoita, vanhempia ja lapsia.
 • Osa läheisvertaisten läheisistä on saanut pelaamisensa jo hallintaan, osa ei.
 • Myös läheisten keinot oman tasapainon löytämiseen ovat vaihdelleet.

Kiinnostuitko? Varaa aika! 

 1. Soita Peluuriin: 0800 100 101 (ark klo 12 –18), kartoitetaan tilanteesi ja varataan sinulle puhelinaika tilanteeseesi parhaiten sopivalta vertaiselta ja sinulle sopivana ajankohtana.
 2. Tai täytä lomake: Voit myös täyttää Pelirajat'onin nettisivuilla olevan lomakkeen. Työntekijä ottaa sinuun yhteyttä soittoajan sopimiseksi.
   

”Puhuminen ja kokemusten vaihtaminen auttoi ja helpotti oloa”

Vertaispuhelimen toteutuksesta vastaavat Pelirajat'on, Peluuri & Tiltti.

Vertaispuhelimen tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien. Olemme tarkastelleet tietosuojakäytäntöjämme Peluurin palveluiden osalta ja päivittäneet tietosuojaselosteemme palveluittain.

Olethan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on Peluurin palveluiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.

Yhteydenotot inka.silvennoinen(at)peluuri.fi tai jari.hartikainen(at)sosped.fi (Pelirajat’on)

Vertaispuhelimen tietosuojaselosteen löydät valikosta:

1. Rekisterinpitäjä

1. Pelirajat’on / Sosped säätiö

Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki

2. Peluuri/ Sininauhaliitto

Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

1. Jari Hartikainen (Pelirajat’on)
jari.hartikainen(at)sosped.fi
puhelin: 044 777 6790

2. Inka Silvennoinen (Peluuri)
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi
puhelin: 040 760 8507

3. Rekisterin nimi

Vertaispuhelimen asiakasrekisteri

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on Pelirajat’on-toiminnan ja Peluurin vertaispuhelimen tukihenkilösuhteiden hoitaminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotiedon kerääminen palvelun kehittämiseksi sekä rahoittajalle raportointia varten.

Henkilötietoja kerätää, jotta asiakkaille voidaan tarjota vertaispuhelinpalvelua ja varata vertaisilta puheluaikoja. Asiakkaasta kerätään ainoastaan asiakassuhteen hoitamisen kannalta olennaista tietoa ja keräämiseen pyydetään aina asiakkaan suostumus. Nämä tiedot toimitetaan eteenpäin puhelun soittavalle vertaistukihenkilölle. (kts. kohdat 4. ja 5.)

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerättyjä tietoja tallennetaan ja välitetään tietosuojan varmentamiseksi eri järjestelmissä.

Järjestelmä 1: Asiakastietojen tallennus organisaation tietojärjestelmään
Vertaispuheluvarauksen tehnyt henkilö (joko Peluurin tai Pelirajat’on-toiminnan työntekijä) tallentaa seuraavat tiedot oman organisaationsa tietojärjestelmässä sijaitsevaan tiedostoon.

Asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:
• asiakkaan lempinimi/etunimi/nimimerkki (jolla haluaa itseään puhuteltavan).
• sukupuoli ja ikä (tuettava voi jättää ikänsä kertomatta)
• puhelinnumero, johon tukihenkilö soittaa sovittuna ajankohtana
• varauksen tehneen työntekijän nimi, vertaistukihenkilön nimi ja sovittu soittoaika.
Tukisuhteen päätyttyä samaan tiedostoon kirjataan käytyjen puheluiden määrä, merkitään tukisuhde päättyneeksi sekä poistetaan tiedostosta kaikki tunnistetiedot (asiakkaan etunimi/nimimerkki ja puhelinnumero).

Järjestelmä 2: Asiakastietojen jako vertaistukihenkilölle nettikalenterin kautta
Nettipohjaisesta kalenterista varataan sovittu soittoaika vertaistukihenkilölle. Järjestelmään pääsy on suojattu vahvalla salasanalla.
• Kalenterivaraukseen kirjataan tuettavan nimi/nimimerkki, ikä ja sukupuoli sekä varauksen tehneen
työntekijän nimi.
• Kalenterivaraukseen kirjataan lisäksi muutaman lauseen yleiskuvauksen asiakkaan elämäntilanteesta ja pelihistoriasta. Kuvaus käsitellään puhelimitse yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakas saa päättää, mitä kuvaukseen tulee. Lopuksi kirjoitettu kuvaus luetaan asiakkaalle ja tehdään asiakkaan toivomat korjaukset.
• Henkilöstä tehty kalenterimerkintä näkyy Pelirajat’on-toiminnan ja Peluurin asiakastyöntekijöiden lisäksi vain tukipuhelun soittavalle vertaistukihenkilölle.
Järjestelmä 3: Tunnistetietojen jako vertaistukihenkilölle tekstiviestitse
• Asiakkaan puhelinnumero ja sovittu soittoaika lähetetään vertaistukihenkilölle tekstiviestillä, joka menee Pelirajat’on-toiminnan hallinnoimaan ohjaajapuhelimeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia ulkoisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille missään tilanteissa.
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin. Rekisterinpitäjä ei myöskään itse kohdista henkilöille markkinointia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Asiakkaista ei kerätä eikä kerry manuaalista aineistoa

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakkaista kerättäyjä tietoja tallennetaan ja välitetään tietosuojan varmentamiseksi eri järjestelmissä, jolloin yksittäisen asiakkaan tunnistaminen vaikeutuu (kts. kohta 5).
Järjestelmään 1 on pääsy ainoastaan vertaispuheluajanvarauksen tehneen organisaation vertaispuhelimen asiakassuhteita hoitavilla työntekijöillä. Kun vertaistukihenkilö ilmoittaa tukisuhteen päättyneeksi, varauksen tehneen organisaation (joko Peluuri tai Pelirajat’on) vertaispuhelimen asiakassuhteita hoitava työntekijä poistaa tuettavan nimen ja puhelinnumeron välittömästi rekisteristä.
Vertaispuheluvarauksen tehnyt henkilö (joko Peluurin tai Pelirajat’on-toiminnan työntekijä) tallentaa tiedot oman organisaationsa tietojärjestelmään. Tiedostoon on pääsy ainoastaan vertaispuhelinvarauksia ja asiakassuhteita kyseisessä organisaatiossa hoitavilla työntekijöillä. Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.
Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.
Tukisuhteen päättyessä vaitiolositoumuksen kirjoittaneet vertaistukihenkilöt poistavat tuettavan tietoja sisältävät sähköposti- ja tekstiviestitiedot. Tuettavan puhelinnumeron sisältävä tekstiviesti lähetetään erilliseen vertaispuhelimeen (ei henkilökohtaiseen puhelimeen), johon pääsy on suojattu pin-koodilla.
Sähköiseen kalenterijärjestelmään on pääsy ainoastaan Peluurin ja Pelirajat’on-toiminnan vertaispuhelimen ajanvarauksia tekevillä henkilöillä. Tietoturvallisuus varmistetaan vahvalla salasanalla.
Tunnistetietoja lukuun ottamatta muut kerätyt tiedot (tuetun ikä ja sukupuoli, käytyjen tukipuheluiden määrä ja ensimmäisen puhelun ajankohta), säilyvät rekisterissä käytyjen tukipuheluiden jälkeen. Tiedot eivät ole yksilöitävissä ja niitä hyödynnetään raportoinnissa.
Ainoastaan Pelirajat’on-toiminnan tai Peluurin ajanvarauksia tekevä työntekijät näkee kerätyt tiedot. Henkilöstä kerätyt tiedot toimitetaan sähköpostitse myös vertaispuhelun toteuttavalle vaitiolositoumuksen kirjoittaneelle tukihenkilölle.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 1 mukaiseen osoitteeseen.
Tässä yhteydessä pyydetään seuraavat tiedot:
• nimimerkki, jolla puhelu on varattu
• puhelinnumero
• vertaistukijan nimi
• milloin puhelut on käyty / milloin puheluita on varattu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Kun tukipuhelut on käyty, tuettavan tunnistetiedot rekisteristä poistetaan. Tämän jälkeen henkilö ei ole enää tunnistettavissa, eikä rekisteriin kirjattujen tietojen tarkistaminenkaan ole enää mahdollista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Kun tukipuhelut on käyty, asiakkaan tunnistetiedot rekisteristä poistetaan. Tämän jälkeen henkilö ei ole enää tunnistettavissa, eikä rekisteriin kirjattujen tietojen tarkistaminen ole enää mahdollista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon postamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Kun tukipuhelut on käyty, asiakkaan tunnistetiedot rekisteristä poistetaan.