Tieto- ja tukipiste Tiltin läheisilta 1.11.2017 Helsingissä: teemana on itsestä huolehtiminen