Suomalaiset sivustot

Päihdelinkki

A-klinikkasäätiön palvelusivusto, josta löytyy muiden muassa peliriippuvuustestejä, Valtti-keskustelufoorumi, vertaistarinoita sekä Raipe rahapelipäiväkirja.

THL – Pelihaitat

THL:n verkkopalvelun Pelihaitat-osio sisältää tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta. Sivustolle on koottu tietoa ja työvälineitä rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon tueksi.

Nimettömät pelurit (GA)

Suomen GA-ryhmien kotisivut. Tietoa GA-ryhmien toiminnasta, askelista, kokoontumispaikoista ja -ajoista.

Pelirajat’on-hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä peliongelmista kärsivien henkilöiden hyvinvointia vertaistuen avulla. Vertaisryhmiin on helppo osallistua ja niissä voi jakaa kokemuksiaan ja saada tukea toisilta saman asian läpikäyneiltä. Pelirajat’on -ryhmät perustuvat vapaaehtoisuuteen ja ne ovat maksuttomia. Ryhmiä ohjaavat koulutetut vertaiset.

Pelituki-hanke

Hankkeessa kehitetään yhdessä lasten ja nuorten sekä heitä kohtaavien aikuisten kanssa keinoja riskipelaamisen tunnistamiseen, pelihaittojen ehkäisyyn ja ongelmalliseen pelaamiseen puuttumiseen. Hankkeen toteutuksesta vastaa Sovatek-säätiö, Kehittämiskeskus Tyynelä ja Kuopion kriisikeskus. Toiminta-alueena on Itä- ja Keski-Suomi. Hanke toteutetaan vuosina 2012–2015.

Pelitaito-projekti

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toteuttaa viisivuotisen Pelitaito-projektin (2010–2014). Rahapelaamisen lisäksi projektissa käsitellään erityisesti lasten ja nuorten tietokone- ja konsolipelaamista sekä niistä aiheutuvia haittoja.