Peluurin palveluiden tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien

Olemme tarkastelleet tietosuojakäytäntöjämme Peluurin palveluiden osalta ja päivittäneet tietosuojaselosteemme palveluittain.

Olethan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on Peluurin palveluiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.

Yhteydenotot peluuri(at)peluuri.fi tai inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

Päivitetyt tietosuojaselosteemme löydät alla olevista valikoista.

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

Peluurin auttava puhelin ja chat

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Kaikki Peluuriin tulleet yhteydenotot (puhelut ja chat) tilastoidaan erilliseen sähköiseen järjestelmään. Tilastoitua tietoa hyödynnetään toiminnan raportoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä mahdollisesti pelihaittoja koskevien tutkimusten tutkimusaineistona.
Soittajaa koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten soittajien tunnistaminen aineistosta ei ole mahdollista.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenotot Peluuriin ovat anonyymejä, eivätkä siten sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Omien taustatietojen kuten iän ja asuinkunnan ilmoittaminen on vapaaehtoista. Vaikka asiakas yhteydenotossa kertoisi itsestään tunnistetietoja, niitä ei kirjata järjestelmään.
Peluurissa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voi olla tutkimuskäyttö, mutta luovutettavat aineistot eivät sisällä yksilöitävissä olevaa tietoa.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön
päätös tietojen luovuttamisesta tehdään Peluurin johtoryhmässä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista tallennusta ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Puheluissa ja chateissa kerätyt tiedot sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantatiedon osalta palveluntarjoaja on Webropol oy.
IP- ja lokitiedot tallentuvat palvelutarjoajien järjestelmiin. Chatin osalta palveluntarjoaja on Elisa Oy ja puheluiden osalta Taika Company Oy. Auttavaan puhelimeen soittaneen henkilön puhelinnumero ei näy Peluurin työntekijöille. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
pelipoikki(at)peluuri.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

Peli poikki -ohjelman asiakasrekisteri

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja tilastointiin sekä palvelun kehittämiseen ja tutkimukseen. Saaduista tiedoista tehdään vain sellaisia yhteenvetoja, joista yksilöitä tai heidän antamiaan tietoja ei voida tunnistaa.
Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus rekisteröitymisen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:
- käyttäjätunnus * (asiakas luo itse)
- sähköpostiosoite *
- etunimi ja sukunimi (rekisteröityminen mahdollista myös nimettömästi
ilmoittamalla tähän kohtaan kaksiosaisen nimimerkin)
- puhelinnumero *
- asuinpaikka (maakunta/ kunta)
- ikä
- työ
- koulutus
- sukupuoli
Tähdellä (*) merkityt ovat pakollisia tietoja.

Asiakastietojen ohella ohjelmaan hakeutuvat täyttävät seulontalomakkeen,
ohjelmaa aloittavat täyttävät esitietolomakkeen ja ohjelman läpi käyneet
jälkitutkimuslomakkeen heti ohjelman päättymisen jälkeen, kuusi kuukautta
päättymisen jälkeen ja 12 kuukautta päättymisen jälkeen.

Eri vaiheissa kysytään osittain samoja tietoja, ja lomakkeet sisältävät kysymyksiä
esimerkiksi elämäntilanteesta, rahapelaamisesta ja rahapeliongelmista
(NORC DSM-IV Screen for Gambling Problems), terveydentilasta,
aiemmasta avunhausta, motivaatiosta muutokseen ja pelaamista
koskevista ajatuksista.

Eri vaiheisiin sisältyvät osiot:
Seulonta: Elämäntilanne, Ajankohtaiset peliongelmat (NODS viim. 12 kk ja
viim. 2 kk),
Pelikäyttäytyminen viimeisen vuoden aikana, Pelihistoria, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Aikaisempi avunhaku, Motivaatio muutokseen
Esitutkimus (ohjelmaa aloitettaessa): Ajankohtaiset peliongelmat (NODS
viim. 2 kk),
Pelikäyttäytyminen viimeisen kahden kuukauden aikana, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Pelaamista koskevat ajatukset ja pelihimo,
Motivaatio muutokseen
Jälkitutkimus (heti noin kahdeksan viikon ohjelman päättymisen jälkeen, 6
kk jälkeen ja 12 kk jälkeen): Ajankohtaiset peliongelmat (NODS viim. 2 kk),
Pelikäyttäytyminen viimeisen kahden kuukauden aikana, Terveydentila,
Pelaamisen seuraukset, Pelaamista koskevat ajatukset ja pelihimo,
Motivaatio muutokseen
*Peli poikki -ohjelmaa ollaan uudistamassa 12/2017-9/2018. Samassa yhteydessä vahvistetaan myös tietosuojaan liittyviä käytäntöjä. Kehittämistyön valmistuttua tietosuojaseloste päivitetään.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista. Tiedot saadaan rekisteröityneiltä henkilöiltä itseltään. Ei säännönmukaisia ulkoisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakastiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien sekä asiakastyötä tekevien työntekijöiden hallussa.
Peluurin työntekijöiden lisäksi asiakastyötä tekee yksi Kuopion kriisipisteen työntekijä.
Kaikki tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen. Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.

Tietoja luovutetaan ulkopuoliselle ainoastaan rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai lain nojalla annetun viranomaismääräyksen johdosta.
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.
Ohjelmaan hakevilta ja sen läpikäyviltä kerättyä tietoa voidaan luovuttaa tutkijoille. Ulkopuolisille tutkijoille ei luovuteta asiakkaan henkilötietoja.

Lisätietoa tutkimuslupaprosessista aineiston luovutukseen liittyen:
http://peliklinikka.fi/wp-content/uploads/2017/05/Ohjeet-Peliklinikanain...
sekä http://peliklinikka.fi/julkaisut-ja-raportit/ (ks. kohta tutkimusaineistot
Peliklinikalla)

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Toistaiseksi asiakastiedoista on olemassa myös paperiarkisto, josta löytyy yhteenveto asiakkaan tiedoista. Arkistoon on pääsy ainoastaan asiakastyöntekijöillä ja niitä säilytetään säännösten mukaisesti lukitussa kaapissa lukitussa arkistohuoneessa.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (Sustainable Interaction/Ruotsi) salattuun tietokantaan. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Palvelussa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä sitoo vaitio-olovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse ylläpidolle: pelipoikki@peluuri.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien asiakastietojen tarkastamista, korjaamista tai poistoa.Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse ylläpidolle: pelipoikki(at)peluuri.fi.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien asiakastietojen tarkastamista, korjaamista tai poistoa.Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse ylläpidolle: pelipoikki(at)peluuri.fi.

1. Rekisterinpitäjä

1. Pelirajat’on / Sosped säätiö

Elimäenkatu 25-27
00510 Helsinki

2. Peluuri/ Sininauhaliitto

Siltasaarenkatu 12 A
00530 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

1. Jari Hartikainen (Pelirajat’on)
jari.hartikainen(at)sosped.fi
puhelin: 044 777 6790

2. Inka Silvennoinen (Peluuri)
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi
puhelin: 040 760 8507

3. Rekisterin nimi

Vertaispuhelimen asiakasrekisteri

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on Pelirajat’on-toiminnan ja Peluurin vertaispuhelimen tukihenkilösuhteiden hoitaminen. Toissijainen tarkoitus on tilastotiedon kerääminen palvelun kehittämiseksi sekä rahoittajalle raportointia varten.

Henkilötietoja kerätää, jotta asiakkaille voidaan tarjota vertaispuhelinpalvelua ja varata vertaisilta puheluaikoja. Asiakkaasta kerätään ainoastaan asiakassuhteen hoitamisen kannalta olennaista tietoa ja keräämiseen pyydetään aina asiakkaan suostumus. Nämä tiedot toimitetaan eteenpäin puhelun soittavalle vertaistukihenkilölle. (kts. kohdat 4. ja 5.)

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerättyjä tietoja tallennetaan ja välitetään tietosuojan varmentamiseksi eri järjestelmissä.

Järjestelmä 1: Asiakastietojen tallennus organisaation tietojärjestelmään
Vertaispuheluvarauksen tehnyt henkilö (joko Peluurin tai Pelirajat’on-toiminnan työntekijä) tallentaa seuraavat tiedot oman organisaationsa tietojärjestelmässä sijaitsevaan tiedostoon.

Asiakkaalta kerätään seuraavat tiedot:
• asiakkaan lempinimi/etunimi/nimimerkki (jolla haluaa itseään puhuteltavan).
• sukupuoli ja ikä (tuettava voi jättää ikänsä kertomatta)
• puhelinnumero, johon tukihenkilö soittaa sovittuna ajankohtana
• varauksen tehneen työntekijän nimi, vertaistukihenkilön nimi ja sovittu soittoaika.
Tukisuhteen päätyttyä samaan tiedostoon kirjataan käytyjen puheluiden määrä, merkitään tukisuhde päättyneeksi sekä poistetaan tiedostosta kaikki tunnistetiedot (asiakkaan etunimi/nimimerkki ja puhelinnumero).

Järjestelmä 2: Asiakastietojen jako vertaistukihenkilölle nettikalenterin kautta
Nettipohjaisesta kalenterista varataan sovittu soittoaika vertaistukihenkilölle. Järjestelmään pääsy on suojattu vahvalla salasanalla.
• Kalenterivaraukseen kirjataan tuettavan nimi/nimimerkki, ikä ja sukupuoli sekä varauksen tehneen
työntekijän nimi.
• Kalenterivaraukseen kirjataan lisäksi muutaman lauseen yleiskuvauksen asiakkaan elämäntilanteesta ja pelihistoriasta. Kuvaus käsitellään puhelimitse yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakas saa päättää, mitä kuvaukseen tulee. Lopuksi kirjoitettu kuvaus luetaan asiakkaalle ja tehdään asiakkaan toivomat korjaukset.
• Henkilöstä tehty kalenterimerkintä näkyy Pelirajat’on-toiminnan ja Peluurin asiakastyöntekijöiden lisäksi vain tukipuhelun soittavalle vertaistukihenkilölle.
Järjestelmä 3: Tunnistetietojen jako vertaistukihenkilölle tekstiviestitse
• Asiakkaan puhelinnumero ja sovittu soittoaika lähetetään vertaistukihenkilölle tekstiviestillä, joka menee Pelirajat’on-toiminnan hallinnoimaan ohjaajapuhelimeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia ulkoisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille missään tilanteissa.
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin. Rekisterinpitäjä ei myöskään itse kohdista henkilöille markkinointia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Asiakkaista ei kerätä eikä kerry manuaalista aineistoa

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakkaista kerättäyjä tietoja tallennetaan ja välitetään tietosuojan varmentamiseksi eri järjestelmissä, jolloin yksittäisen asiakkaan tunnistaminen vaikeutuu (kts. kohta 5).
Järjestelmään 1 on pääsy ainoastaan vertaispuheluajanvarauksen tehneen organisaation vertaispuhelimen asiakassuhteita hoitavilla työntekijöillä. Kun vertaistukihenkilö ilmoittaa tukisuhteen päättyneeksi, varauksen tehneen organisaation (joko Peluuri tai Pelirajat’on) vertaispuhelimen asiakassuhteita hoitava työntekijä poistaa tuettavan nimen ja puhelinnumeron välittömästi rekisteristä.
Vertaispuheluvarauksen tehnyt henkilö (joko Peluurin tai Pelirajat’on-toiminnan työntekijä) tallentaa tiedot oman organisaationsa tietojärjestelmään. Tiedostoon on pääsy ainoastaan vertaispuhelinvarauksia ja asiakassuhteita kyseisessä organisaatiossa hoitavilla työntekijöillä. Rekisteriä säilytetään digitaalisessa muodossa, tietoturvallisessa pilvipalvelussa. Rekisteritiedoista ei muodosteta manuaalisia (paperisia tms.) aineistoja.
Rekisterin tietoturvallisuus varmistetaan palveluntarjoajan suojauksien lisäksi työntekijöiden henkilökohtaisilla salasanoilla, jotka vaihtuvat säännöllisesti.
Tukisuhteen päättyessä vaitiolositoumuksen kirjoittaneet vertaistukihenkilöt poistavat tuettavan tietoja sisältävät sähköposti- ja tekstiviestitiedot. Tuettavan puhelinnumeron sisältävä tekstiviesti lähetetään erilliseen vertaispuhelimeen (ei henkilökohtaiseen puhelimeen), johon pääsy on suojattu pin-koodilla.
Sähköiseen kalenterijärjestelmään on pääsy ainoastaan Peluurin ja Pelirajat’on-toiminnan vertaispuhelimen ajanvarauksia tekevillä henkilöillä. Tietoturvallisuus varmistetaan vahvalla salasanalla.
Tunnistetietoja lukuun ottamatta muut kerätyt tiedot (tuetun ikä ja sukupuoli, käytyjen tukipuheluiden määrä ja ensimmäisen puhelun ajankohta), säilyvät rekisterissä käytyjen tukipuheluiden jälkeen. Tiedot eivät ole yksilöitävissä ja niitä hyödynnetään raportoinnissa.
Ainoastaan Pelirajat’on-toiminnan tai Peluurin ajanvarauksia tekevä työntekijät näkee kerätyt tiedot. Henkilöstä kerätyt tiedot toimitetaan sähköpostitse myös vertaispuhelun toteuttavalle vaitiolositoumuksen kirjoittaneelle tukihenkilölle.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyynnön voi lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle kohdan 1 mukaiseen osoitteeseen.
Tässä yhteydessä pyydetään seuraavat tiedot:
• nimimerkki, jolla puhelu on varattu
• puhelinnumero
• vertaistukijan nimi
• milloin puhelut on käyty / milloin puheluita on varattu.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Kun tukipuhelut on käyty, tuettavan tunnistetiedot rekisteristä poistetaan. Tämän jälkeen henkilö ei ole enää tunnistettavissa, eikä rekisteriin kirjattujen tietojen tarkistaminenkaan ole enää mahdollista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Kun tukipuhelut on käyty, asiakkaan tunnistetiedot rekisteristä poistetaan. Tämän jälkeen henkilö ei ole enää tunnistettavissa, eikä rekisteriin kirjattujen tietojen tarkistaminen ole enää mahdollista.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon postamista tekemällä kirjallinen korjaamispyyntö kohdassa 2 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Kun tukipuhelut on käyty, asiakkaan tunnistetiedot rekisteristä poistetaan.

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

OmaPeluurin asiakasrekisteri

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

OmaPeluurin palveluun rekisteröityminen ja henkilökohtaisen käyttäjäprofiilin muodostaminen.
OmaPeluuriin annettuja tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin, palvelun kehittämiseen, palvelun markkinointiin ja tutkimukseen.
Palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, joista on poistettu kaikki tunnistetiedot.
Peruste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityneen henkilön oma suostumus, joka tapahtuu henkilön rekisteröityessä palveluun.

5. Rekisterin tietosisältö

OmaPeluurin jäsenrekisteri sisältää seuraavat rekisteröityneeseen liittyvät tiedot, jotka rekisteröitynyt ilmoittaa rekisteröitymisen yhteydessä:
- nimimerkki (asiakas luo itse)
- sähköposti
- syntymävuosi
- sukupuoli
- asuinpaikka maakuntatasolla.
Lisäksi kysytään oman tilanteen taustatietoja. Kaikkiin taustatietoja koskeviin kysymyksiin voi vastata myös "en halua kertoa". Täytettyjen lomakkeiden ja keskustelualueella lähetettyjen viestien IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään. Loki- tai sisältötiedot eivät ole oletusarvoisesti Peluurin työntekijöiden nähtävillä.
Palvelussa on mahdollista toimia anonyyminä ja siten, että muilla käyttäjillä ei ole mahdollisuutta tunnistaa henkilöä.
Palveluun tallentuu rekisteröitymisen yhteydessä käytetty sähköpostiosoite sekä ne tiedot, joita henkilö on itse omiin tietoihinsa tallentanut. Sähköpostiosoite ei näy muille käyttäjille. Rekisteröityneitä kannustetaan käyttämään oman nimen sijaan nimimerkkejä anonymiteetin varmistamiseksi.
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka palveluun rekisteröityn antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.
Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
OmaPeluuriin sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista tallennusta ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.
Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Palvelussa asiakastyötä tekeviä työntekijöitä sitoo vaitio-olovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. OmaPeluuriin rekisteröitynyt näkee itsestään tallennetut tiedot myös omasta profiilistaan ja voi tarvittaessa muokata tietojaan. Rekisteröitymisen yhteydessä annettua nimimerkkiä ei voi muuttaa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle peluuri(at)peluuri.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

OmaPeluuriin rekisteröitynyt voi poistaa oman käyttäjätilinsä omista asetuksista ja vahvistamalla poistamisen sähköpostiin saapuvan linkin kautta. Tili pysyy passiivisessa tilassa 48 tuntia, jonka aikana rekisteröitynyt voi palauttaa käyttäjätilinsä kirjautumalla uudestaan OmaPeluuriin. Jos kirjautumista ei tehdä 48 tunnin kuluessa, käyttäjätili sisältöineen poistuu automaattisesti.
Käyttäjätilin poistumisen yhteydessä sähköpostiosoite poistuu järjestelmästä kokonaan.
Rekisteröitymisen yhteydessä annetut taustatiedot säilyvät tietokannassa tilastomuodossa.
Keskustelufoorumille nimimerkillä kirjoitetut viestit säilyvät käyttäjätilin poistamisesta huolimatta.