Peluurin strategia 2013-2016

Peluurin johtoryhmän työstämä Peluurin strategia valmistui vuodenvaihteessa 2012-2013. Strategia antaa suuntaviivat toiminnalle vuosien 2013-2016 ajaksi. Se nostaa esiin Peluurin edelläkävijän roolin pelihaittapalveluiden kehittämisessä sekä toimimisen näköalapaikalla pelihaittakentän muutoksissa.

Nopeassa tahdissa muuttuvan ympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin on tärkeää vastata. Asiakastyötä toteutetaan asiakaslähtöisesti, luotettavasti, tuomitsematta ja tasavertaisesti, osaamista kehittäen. Sidosryhmien kanssa vahvistetaan yhteistyötä, jotta palvelujärjestelmä kehittyisi. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä ja vähentää pelaamisesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Strategian työstämiseen osallistui johtoryhmän ohella koko Peluurin henkilöstö. Peluurin johtoryhmän muodostavat Peluurin tuottajat, rahoittajat ja osa yhteistyökumppaneista. Siinä ovat edustettuina A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto ry, Fintoto Oy, Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus Oy, sosiaali- ja terveysministeriö konsernilaitoksineen (THL), Peliklinikka sekä Peluuri.