Tietosuojaseloste

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenotot Peluuriin ovat anonyymejä, eivätkä siten sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Omien taustatietojen kuten iän ja asuinkunnan ilmoittaminen on vapaaehtoista. Kaikki Peluuriin tulleet puhelut, neuvontapalveluun lähetetyt kysymykset ja chat-keskustelut tilastoidaan.

Peluurissa kerättyä tilastotietoa tai e-Neuvontaan lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Katso poikkeusehdoista alta, ”Tutkijoille”-kohdasta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Peluuriin tulleista puheluista kerättyjä tilastollisia tietoja saatetaan käyttää riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Soittajaa koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten soittajien tunnistaminen tästä aineistosta ei ole mahdollista.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista muokataan hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia Peluurin usein kysyttyjen kysymysten palstalle. Kysymyksiä saatetaan käyttää myös riippuvuuksia koskevien tutkimuksien tutkimusaineistona. Tällöin aineistoa muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä tai hoitopaikkoja voida tunnistaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.
Puheluissa ja neuvontapalvelussa kerätyt tiedot sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

Tutkijoille

Peluurissa kerättyä tilastotietoa tai e-Neuvontaan lähetettyjä kysymyksiä ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön

  • Peluurin johtoryhmältä (Peluurin tietokanta)
  • A-klinikkasäätiöltä (Pelurin ja A-klinikkasäätiön yhteisesti tuottama materiaali)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (Peli poikki ohjelman materiaali).