Tietosuojaseloste

Rekisterin tietosisältö

Yhteydenotot Peluuriin ovat anonyymejä, eivätkä siten sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Omien taustatietojen kuten iän ja asuinkunnan ilmoittaminen on vapaaehtoista. Kaikki Peluuriin tulleet puhelut ja chat-keskustelut tilastoidaan.

Peluurissa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Katso poikkeusehdoista alta, ”Tutkijoille”-kohdasta.

Rekisterin käyttötarkoitus

Peluuriin tulleista puheluista kerättyjä tilastollisia tietoja saatetaan käyttää riippuvuuksia koskevien tutkimusten tutkimusaineistona. Soittajaa koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten soittajien tunnistaminen tästä aineistosta ei ole mahdollista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.
Puheluissa ja chateissa kerätyt tiedot sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

Tutkijoille

Peluurissa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön

  • Peluurin johtoryhmältä (Peluurin tietokanta)
  • A-klinikkasäätiöltä (Pelurin ja A-klinikkasäätiön yhteisesti tuottama materiaali)
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (Peli poikki ohjelman materiaali).