Peluuri tarjoaa apua peliongelmiin sekä tuottaa ja välitää tietoa pelihaitoista

Peluurin tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen.  Olemme kaikkia rahapelaajia, ongelmapelaajien läheisiä sekä pelihaittoja työssään kohtaavia varten. Peluuri on toiminut vuodesta 2004.

Autamme monipuolisesti: tarjolla on ammatillista tukea, vertaistukea ja oma-apuvälineitä puhelimen ja verkon välityksellä. Palvelumme ovat luottamuksellisia, anonyymejä ja maksuttomia. Palveluitamme saa ympäri Suomea, sekä suomeksi että ruotsiksi.

Tuotamme ja välitämme riippumatonta tietoa pelihaitoista, jotka koskettavat suoraan tai välillisesti vähintään puolta miljoonaa suomalaista. Teemme aktiivista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ehkäistäksemme rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Toimintamme periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, nimettömyys, tuomitsematon suhtautuminen asiakkaan ongelmaan ja tasavertaisuus.

Peluuri kuuluu Tieto- ja tukipiste Tiltin ohella osaksi Helsingin Peliklinikkaa, jossa tarjotaan myös avohoitopalveluita helsinkiläisille ja vantaalaisille.

Peluurin tuottavat yhdessä A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto. Jo vuodesta 1989 lähtien nämä taustajärjestöt ovat toimineet monipuolisesti ja aktiivisesti pelihaittojen ehkäisyn ja hoidon saralla.

Palvelun rahoittaa Veikkaus Oy. Peli Poikki -ohjelman rahoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa toiminnan arvioinnista.

Huom. Peluurin logon julkinen käyttö on luvanvaraista ja sallittu Peluurin lisäksi lähtökohtaisesti vain palvelun tuottajille, rahoittajille ja sidosryhmille.

Peluuri / Peliklinikka
Siltasaarenkatu 12 A, 6.krs
00530 HELSINKI
peluuri(at)peluuri.fi