Miten läheinen voi auttaa ja tukea pelaajaa?

Tummatukkainen nainen katse alhaalla vastapäätä miestä

Läheisen tuki pelaajalle voi vaikuttaa kahdella tavalla: se voi joko kannustaa ongelmien ratkaisemiseen ja pelaamisen lopettamiseen tai pelaamisen jatkamiseen. Siksi läheisen on hyvä miettiä tarkasti omaa toimintaansa ja sitä, millaisen viestin hän antaa käytöksellään pelaajalle.

Avun tarjoamisessa ja toisen puolesta tekemisessä on ero, lue lisää täältä

Miten tunnistaa läheisen peliongelma?

Peliongelma ei usein näy ulospäin ja sen tunnistaminen on siksi vaikeaa. Moni läheinen on tilanteessa, jossa pelaaja kieltää ongelman ja salailee pelaamistaan.

On kuitenkin olemassa joitakin riskitekijöitä ja varoitusmerkkejä, jotka voivat kertoa haitallisesta pelaamisesta. Mitä useampi näistä tekijöistä pitää paikkansa, sitä todennäköisemmin on kyse peliongelmasta. 

 

Miten ottaa peliongelma puheeksi?

Läheisen ensisijainen tehtävä on huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan. Monella läheisellä on kuitenkin tarve auttaa pelaajaa pääsemään eroon peliongelmasta ja sen aiheuttamista seurauksista.
 
Läheinen voi ja saa auttaa peliongelmasta kärsivää, mutta on tärkeää ottaa selvää, millainen apu auttaa ja millainen taas saattaa pahentaa peliongelmaa.
 
Läheinen ei ole vastuussa peliongelman hoitamisesta, mutta läheinen voi rohkaista pelaajaa muutokseen. Peliongelmasta saa ja pitää puhua.

Katso keinoja pelaamisen puheeksiottoon täältä. 

Miten rohkaista rahapelaajaa muutokseen?

Muutos voi olla hidasta ja retkahdukset ja takapakit yleisiä. Pelaajan valmius haitallisen pelaamisen lopettamiseen riippuu paljon siitä, missä muutoksen vaiheessa hän on.

Katso keinoja, miten tukea pelaajaa muutokseen peliongelmassa.

Rohkaisukeinoja avun hakemiseen

Peliongelmia voidaan hoitaa hyvin tuloksin. Peliongelmista kärsineet ovat hyötyneet esimerkiksi ammattilaisten tarjoamasta avusta, vertaistuesta tai itseapumenetelmistä.
 
Entä jos pelaaja ei halua apua? Joskus pelaaja ei halua muutosta, vaikka kaikki ympärillä olevat näkevät hänen tarvitsevan apua. Joskus motivaatio muutokseen löytyy vasta, kun pelaaja kohtaa kriisin, josta ei selviä omin avuin. Joskus muutosmotivaatio vaihtelee kieltämisestä tiedostamiseen.