Rahapeliongelma Suomessa

Suomalaisten rahapeliongelman laajuudesta saadaan tilastotietoa neljän vuoden välein toteutettavasta rahapelaamisen väestökyselystä (viimeisin aineisto kerättiin 2015). Säännöllisesti muutaman vuoden välein toteuttavat kouluterveyskyselyt sekä nuorten terveystapatutkimus tarjoavat vertailukelpoista tietoa myös nuorten rahapelaamisesta.

 • 3,3 % suomalaisista 15–74-vuotiasta kärsii 2015 kerätyn väestöaineiston perusteella eri tasoisista rahapeliongelmista. Kyseessä on siis noin 124 000 suomalaista.
 • Vuoden 2011 ja 2015 väestökyselyiden perusteella riskipelaaminen sekä peliongelma ovat kasvussa:
  • vähintään riskitasolla (kriteeri: vähintään 1 SOGS-piste) pelasi vuonna 2015 18,3 % suomalaisista ( vuonna 2011: 16,1 %)
  • ongelmallisesti pelaavia (kriteeri: vähintään 3 SOGS-pistettä) vuonna 2015 oli 3,3 % suomalaisista (vuonna 2011: 2,7 %)
  • ongelmallisesti pelaavista peliriippuvaisia (kriteeri: vähintään 5 SOGS-pistettä) on noin kolmasosa, 1,3 % väestöstä (v. 2011: 1,0%)
    
 • Miehillä peliongelma on lähes kaksi kertaa yleisempää kuin naisilla (miehet: 4,2 %; naiset 2,4 %). Naisten osuus peliongelmista kärsivistä on kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2015.
 • Eniten ongelmapelaajia löytyy nuorten aikuisten ryhmästä: 18–24-vuotiaissa ongelmapelaajia on eniten (6,0 %); 24-34-vuotiaissa toiseksi eniten (3,7 %).
   
 • Pelaamisen useus, pelaamisen monipuolisuus ja käytetyt rahamäärät ovat selkeästi yhteydessä peliongelmaan:
  • päivittäin tai lähes päivittäin rahapelejä pelanneilla rahapeliongelma esiintyi 17 % vastaajista, useita kertoja viikossa pelaavilla esiintyvyys oli 16 %.
  • Useita eri pelejä (11-18) vuoden aikana pelanneista peliongelmaa esiintyi 37 %:lla.
  • Yli 21 € viikossa peleihin käyttäneistä 20 %:lla oli rahapeliongelma.
 • ikärajamuutos (K-18) vuonna 2011 on vähentänyt nuorten poikien rahapelaamista huomattavasti. Tyttöjen pelaaminen oli jo ennen lakimuutosta harvinaisempaa.
   

Lähteet ja lisätietoa:

Suomalaisten rahapelaaminen 2015. THL, Raportti 16/2015.

Susanna Raisamo & Anne H. Salonen: Muutokset 15–64-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamisessa vuosina 2003–2011. Yhteiskuntapolitiikka 5, 2013.

Anne H. Salonen & Susanna Raisamo & Hannu Alho: Suomalaisten rahapeliongelmien väestötutkimusten haasteet kansainvälisessä vertailussa. Yhteiskuntapolitiikka 6,2013.