MISTÄ TIETÄÄ,
ETTÄ HARRASTUS
ON LÄHTENYT
LAPASESTA?

Peluurin auttava puhelin 0800 100 101

Tapausesimerkki Peluurin auttavaan puhelimeen yhteyttä ottavasta pelaajasta

Tapausesimerkki on Peluurin tilastojen pohjalta yhdistelemällä laadittu esimerkki, ei todellinen asiakastapaus.

”Eeva, 67 v.”, pieni paikkakunta Itä-Suomessa

Eeva pelaa peliautomaatteja kaupoissa ja kioskeilla.

Aiemmin hän pelasi useita vuosia ongelmitta, mutta eläkkeelle jäätyään hän koki itsensä yksinäiseksi ja aikaa oli enemmän, joten pelaaminen lisääntyi. Myös talous muuttui aiempaa haavoittuvaisemmaksi, kun palkkatulot vaihtuivat eläkkeeseen.

Eläke ei tunnu riittävän pakollisiin menoihin ja liian iso osa kuluu pelaamiseen.

Eeva yrittää salata peliongelmaansa vaihtelemalla pelipaikkoja. Hänestä tuntuu, että avun hakemisen kynnys on hyvin korkea: pienellä paikkakunnalla kaikki tuntevat toisensa ja häpeä omasta pelaamisesta on kova.

Erään pitkään jatkuneen pelipäivän päätteeksi Eeva huomaa Peluurin esitteen pelipisteen esitetelineessä.

Hän käy tutustumassa nettisivuihin ja tekee siellä pelitestin. Testin tulos ei ole yllätys. Hän on pohtinut jo paljon omaa pelaamistaan ja rahan kulutustaan. Eeva kerää rohkeutta muutaman viikon ennen kuin soittaa Peluurin auttavaan puhelimeen.

Soittamisessa helpotti tieto siitä, että hän voi ottaa yhteyttä nimettömänä tai nimimerkillä.

Eeva on valmis hakemaan itselleen apua ja yhdessä Peluurin päivystäjän kanssa hän alkaa miettiä eri vaihtoehtoja.

Paikalliset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole vaihtoehto, koska hän joutuisi puhumaan pelaamisestaan entisen työkaverinsa kanssa. Peluurin työntekijä selvittää, että lähialueella kohtuullisen matkan päässä kokoontuu Pelirajat’on vertaistukiryhmä, johon hän myös rohkaisee Eevaa osallistumaan.

Työntekijä kertoo myös Peluurin palveluista ja ehdottaa yhdeksi tukivaihtoehdoksi OmaPeluurin verkkovertaisryhmiä. Eeva ei koe sähköisiä palveluita itselleen luontevaksi, mutta sanoo kuitenkin tutustuvansa siihen.

Puhelun päätteeksi Eeva kiittää. ”Oli helpottavaa saada keskustella jonkun kanssa pelaamisesta ja tietää, että apua on tarjolla.”

Eevan tilanteen kehittymisestä tai osallistumisesta ehdotettuihin palveluihin jatkossa ei ole tietoa.

Lue myös "Erkka 32 v." tarina täältä

Lue myös "Emmi 41 v." läheisen tarina täältä

Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 (maksuton)

(ark. klo 12–18, ruotsiksi maanantaisin)

  • Puheluihin vastaa rahapeliongelmaan erikoistunut ammattilainen.
  • Keskustele ja kysy peliongelmasta, pelaamisen rajoittamisesta tai lopettamisesta, tuki- ja hoitovaihtoehdoista tai mistä tahansa peliongelmaan liittyvästä.
  • Keskustelemme aiheesta tasavertaisesti ja kunnioittaen, sinun tarpeesi huomioiden. Kuuntelemme ja kannustamme, annamme halutessasi vinkkejä sekä ohjaamme eteenpäin.
  • Keskustelu on luottamuksellista: työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus kaikista käsitellyistä asioista.
  • Voit soittaa myös nimettömänä.

Peluurin auttavan puhelimen tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien

Olemme tarkastelleet tietosuojakäytäntöjämme Peluurin palveluiden osalta ja päivittäneet tietosuojaselosteemme palveluittain.

Olethan yhteydessä meihin, mikäli sinulla on Peluurin palveluiden tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.

Yhteydenotot peluuri(at)peluuri.fi tai inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

Peluurin auttavan puhelimen ja chatin tietosuojaselosteen löydät valikosta:

1. Rekisterinpitäjä

Peluuri/ Sininauhaliitto (Y-tunnus 0217042-5)
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
peluuri(at)peluuri.fi
 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Inka Silvennoinen
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
+358 40 760 8507
inka.silvennoinen(at)peluuri.fi

3. Rekisterin nimi

Peluurin auttava puhelin ja chat

4. Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Kaikki Peluuriin tulleet yhteydenotot (puhelut ja chat) tilastoidaan erilliseen sähköiseen järjestelmään. Tilastoitua tietoa hyödynnetään toiminnan raportoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä mahdollisesti pelihaittoja koskevien tutkimusten tutkimusaineistona.
Soittajaa koskevia taustatietoja julkaistaan vain tilastollisessa muodossa. Aineistoa julkaistaessa huolehditaan siitä, että yksittäisten soittajien tunnistaminen aineistosta ei ole mahdollista.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenotot Peluuriin ovat anonyymejä, eivätkä siten sisällä henkilö- tai muita tunnistetietoja. Omien taustatietojen kuten iän ja asuinkunnan ilmoittaminen on vapaaehtoista. Vaikka asiakas yhteydenotossa kertoisi itsestään tunnistetietoja, niitä ei kirjata järjestelmään.
Peluurissa kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena voi olla tutkimuskäyttö, mutta luovutettavat aineistot eivät sisällä yksilöitävissä olevaa tietoa.
Tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan aineiston käyttöön
päätös tietojen luovuttamisesta tehdään Peluurin johtoryhmässä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ei säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Mahdolliset asiakkaisiin liittyvät tiedot ovat ainoastaan palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavien työntekijöiden hallussa.
Tietoja käsittelevät ja katselevat työntekijät ovat vaitiolovelvollisia. Kaikki Peluurin asiakastyötä tekevät työntekijät allekirjoittavat työsopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asiakastyötä koskevan vaitiolosopimuksen.
Peluuriin tulleita yhteydenottoja ja niiden sisältöjä käsitellään ainoastaan Peluurin työntekijöiden ja työnohjaajien kesken. Asiakaspalautetta voidaan käyttää Peluurin palvelujen kehittämiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista tallennusta ei ole.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Puheluissa ja chateissa kerätyt tiedot sijaitsevat sähköisesti palveluntarjoajan tietokannassa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Seurantatiedon osalta palveluntarjoaja on Webropol oy.
IP- ja lokitiedot tallentuvat palvelutarjoajien järjestelmiin. Chatin osalta palveluntarjoaja on Elisa Oy ja puheluiden osalta Taika Company Oy. Auttavaan puhelimeen soittaneen henkilön puhelinnumero ei näy Peluurin työntekijöille. Tietokanta on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla.

10. Tarkastusoikeus

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Anonyymistä aineistosta ei ole mahdollista tarkastaa, korjata tai poistaa omia tietoja, koska tunnistettavaa tai yksilöitävää tietoa ei kerry eikä yksittäisen henkilön tietoja siten ole mahdollista jäljilttää.